Persberichten

PERSBERICHTEN

Wij ontvangen graag suggesties voor artikelen op Beuningen Magazine. Ook persberichten over een evenement of activiteit voor in de agenda zijn welkom. Mail gerust je suggestie of persbericht naar redactiebeuningen@hotmail.com. Om je persbericht zo goed mogelijk te kunnen verwerken geven we je enkele tips.

Aanlevertijdstip
Evenementen en overige activiteiten voor in de agenda van Beuningen Magazine ontvangen wij het liefst zodra een datum bekend is. Hoe langer online, hoe meer kans dat het gelezen wordt.

Neem in het agenda-bericht minimaal het volgende op:

Wie (Vereniging, Stichting, etc.) organiseert
Wat (evenement/bijeenkomst) en
Wanneer (datum + tijdstip) en
Waar (locatie) vindt het plaats en zijn er
Kosten (waar/hoe kaarten te verkrijgen) aan verbonden.

Tekst
Verstuur een persbericht direct in de mail. De volledige tekst is dan voor de redactie direct leesbaar. Heb je het ook in een Word-document (of pdf) dan kan dat als bijlage meegestuurd worden maar zorg dat de tekst dus ook direct in de mail leesbaar is.
Maak een persbericht het liefst niet langer dan één A4-tje.

Foto’s
Wij ontvangen graag een foto voor bij de aankondigingen. Vermeld of het een eigen foto is of anders wie de fotograaf is én dat de foto’s rechtenvrij gepubliceerd mogen worden. Spreek dit af met de fotograaf! Geef ook aan of diens naam bij de foto(s) vermeld dient te worden. Dit is meestal alleen bij beroepsmatige fotografen gebruikelijk.

Voor het versturen van grote bestanden (tot 2 Gb) kan je www.wetransfer.com gebruiken.

Gratis plaatsing
Plaatsing in de agenda van Beuningen Magazine is gratis zolang het een lokale activiteit in de gemeente Beuningen betreft. Evenementen en activiteiten die hier buiten vallen kunnen als advertentie aangeboden worden. Voor informatie over het adverteren kan je contact met ons opnemen.

Algemeen
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.

Contact | Over ons | Adverteren | Persberichten | Social Media | Gratis abonnee | Online | Print